Opplæring

Er du ein heimebarista som vil auke ferdighetane dine, eller er du berre nysgjerrig på kaffi? Du har kome til rett stad! Vi har over tjue års kombinert erfaring i kaffibransjen, og ti års erfaring med opplæring av barista. Vi fokuserar på praktiske ferdigheiter og å gjere læring morosamd.

Vi tilbyr ulike kurs, treningsvideoar og coaching. Hvis du er ei bedrift som er interessert i kurs, kan du bla til bunnen av sida for å kontakte oss sånn at vi kan hjelpe deg med dine spesifikke behov.

COVID-MERKNAD: For tida er alle offentlege kaffikurs og arrangement satt på vent på grunn av Covid-19. I mellomtida har vi moglegheit til å setje opp kurs på nett og pandemisikre kurs og kaffismaking for små gruppar. Ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjema nedanfor for å finne ut kva vi kan tilby deg.

Ikkje det du leita etter?

Hvis ingenting av de over var det du var interessert i, eller hvis du er ei bedrift som leitar etter ei skreddersydd opplæringspakke, eller hvis du vil spørje om noko anna, kan du ta kontakt med oss ved å bruke skjemaet nedafor.