Hva er et NANO-roastery?

Da vi starta kalla vi oss eit nano-røsteri, fordi vi var så små at det å kalle oss eit mikro-røsteri føltes som ein overdrivelse. Vi røsta på ein 1KG Bullet maskin med ein svært begrensa produksjonskapasitet, som vi raskt brukte opp. No produserar vi på ein 12 kg Diedrich-røster, noko som gjer oss same kapasitet som andre mikro-røsteri, men vi vil fortsatt beholde nano-namnet. Kvifor? For sjølv om produksjonen vår no er skalerbar, har vi fortsatt eit nanofokus på dei små detaljane, og vi bryr oss om kvar pose vi sende ut.

Korleis røsta vi kaffi?

Vi utfører prøverøsting på ein 1KG Bullet-røster, og produksjonen vår på ein 12KG Diedrich-røster. Vårt fokus er på kvalitet, likheit og smak. Kvart parti smakas på for kvalitetssikring fleire gongar etter røsting, og vi blandar saman partiar av samme røstedato som blir godkjende for å sikre lik smak i kvar pose.

Vår tilnærming til røsting handlar om å løfte fram sødme, og vi er alltid på jakt etter å skape gode kaffiopplevningar å dele med deg.

Grøne bønner?

Vi leiter kontinuerlig etter fantastisk kaffi frå heile verda. Produsentar sende oss vareprøve som vi smakar på og vurderar. Hvis vi lika det vi smakar på, bestille vi nokre få sekkar. Produksjonen vår er ikkje i nærleiken av storleiken på dei andre norske røsteria, så vårt fokus er på kontinuerlig å kjøpe nye typar morosam kaffi, i staden for å finne ein perfekt kaffi som vi skal ha i lang tid.

Vi vil også at kaffien vår skal vere grøn - så mykje som mogleg. Røstemaskina vår køyre på propan, og kaffiproduksjon tar bønnane frå den eine enden av planeten til den andre, så vi tenkje alltid på korleis vi kan kompensere for noko av det karbonavtrykket.

Kaffiposene våre

Vi ynskje å gjere ein forskjell for miljøet, og nokre gongar betyr det å ta tøffe beslutningar. Når vi valde kaffiposar, såg vi på mange miljøvenlege alternativar som biologisk nedbrytbart, papir og meir. Overraskande nok var det mest bærekraftege alternativet vi kunne finne karbon-nøytral plast. I Norge er det inga måte å kompostere såkalt biologisk nedbrytbare kaffiposer på riktig måte, og papirposar har ofte plastforing for å halde dei lufttette, noko som betyr at du ikkje kan resirkulere dei som anten papir ELLER plast. Ved bruk av 100% karbonnøytral plast kan heile posen resirkuleras over heile verda, noko som betyr at ingenting treng å gå til spille, og kaffibønnane dine holdes fersk og velsmakande lengre. 

Så ikkje gløym å resirkulere kaffiposen når du er ferdig med den!